About

Itong aking “RESEARCHED” sa Biblia ang nagbigay liwanag sa lahat kong mga personal na katanungan tungkol sa pagkilala ko sa Diyos at nakabuo ako ng isang paniniwala.

Paniniwala na… iisa lamang talaga ang Diyos!

Diyos na may pinakamataas na karunungan at pinakamataas na kapangyarihan.

Ang Kanyang pinakamataas na karunungan ay naging tao at Siya’y tinawag na bugtong na anak ng Diyos at ang Kanyang kapangyarihan naman ay tinawag na Espiritu Santo.

Kung paano ko mapapatunayan?

Pakibasa na lang po ng kabuo-an nitong aking “RESEARCHED“.

Maraming Salamat po!

Advertisements