Chapter 11: Ang Ama at ang Anak

“Balikan natin muli ang JUAN 14:10, sinabi ng Panginoon kay Felipe, hindi ka baga nananampalataya na AKOY NASA AMA AT ANG AMA AY NASA AKIN?…”

More Chapter 11: Ang Ama at ang Anak

Advertisements