Chapter 9: Ang Kapangyarihan ng Diyos

Mababasa natin ang MATEO 1:18-21, na nagsasabi na ang dinadalantao ni Birheng Maria ay kanya o lalang ng Espiritu Santo. Hindi sinabi na kanya ng Ama sa langit. Dahil kung sinasabi ng Anghel na kanya ng Ama sa langit, lumalabas na naglalahi ang Diyos sa tao. At siguradong dadami ang Diyos. Ngunit kailan man ay hindi naglalahi ang Diyos. At hindi dumami ang Diyos.

Kaya sinabi ng Anghel na lalang ng Espiritu Santo dahil Espiritu Santo ang tawag sa kapangyarihan ng Diyos. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nagawa Niyang lagyan ng katawang tao ang kanyang karunungan (VERBO) na di nakikita at walang anyo.

“At may dagdag pang patotoo na ang Espiritu Santo ang Kapangyarihan ng Diyos. Sa MGA GAWA 1:1-2 at MGA GAWA 2:1-4,  mababasa natin na ang kapangyarihan galing itaas na hinihintay ng mga Apostoles noong araw ng Pestecostes ay ang Espiritu Santo.”

“Ang Diyos lamang ang may pinakamataas na karunungan at pinakamataas na kapangyarihan at iyon ang tinatawag na Anak at Espiritu Santo (CRISTO).”

TANONG:

“Kung ihalimbawa natin sa “Nature” o kalikasan ng tao ang Diyos, ano itong Anak na karunungan ng Diyos? At itong Espiritu Santo na kapangyarihan ng Diyos?”

Abangan sa susunod na kabanata…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s