Chapter 13: Hiwaga ng Karunungan ng Diyos

“Balikan natin ang JUAN 16:15, sinabi ng Panginoon: Ang lahat ng bagay na nasa Ama ay Akin. Kaya sinasabi ko sa inyo na siya (ang Ama) ay kukuha sa nasa akin at sa inyo’y ipahayag…”

More Chapter 13: Hiwaga ng Karunungan ng Diyos

Advertisements