Chapter 14: Iisa Lamang ang Una at Huli

“Sa APOCALIPSIS 21:6-7, nagsasabi, at sinabi niya sa akin; Nagawa na ako. AKO ang ALPA at OMEGA‚Ķ”

More Chapter 14: Iisa Lamang ang Una at Huli

Advertisements