Chapter 15: Ang ibang tinatawag din na mga Diyos

“Sa JUAN 10:34-35 nagsasabi, Sinagot sila ni Hesus, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, Aking sinabi, Kayo’y mga diyos? Kung tinawag niyang mga Diyos yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos…”

More Chapter 15: Ang ibang tinatawag din na mga Diyos

Advertisements