Chapter 2: Larawan ng Diyos

“Sa aking pagsusuri inuna ko munang hanapin kung may larawan ba ang Diyos. Marami ang nagsasabi na walang nakakaalam kung may larawan ang Diyos o wala. Dahil ang Diyos ay Ispirito. Walang laman at walang buto. Hindi nakikita ng tao. Kaya kung may mababasa raw sa Biblia na nagpapahayag ng larawan ng Diyos, ayon sa kanila ay hindi raw itsura ng Diyos ang tinutukoy, kundi larawan ng kabutihan at kabanalan ng Diyos ang ibig sabihin.”

TANONG:

“Sa lahat kaya ng pagkakataon na binabanggit sa Biblia tungkol sa larawan o anyo ng Diyos ay tinutukoy lamang sa kabutihan at kabanalan ng Diyos? At hindi sa anyo o itsura ng Diyos?”

“Sa MGA BILANG 11:23, MGA BILANG 12:8, at MGA BILANG 14:14, ang mga talatang ito ay nagsasabi na may kamay, may bibig, at may mukha ang Diyos.”

AKING PAG-UNAWA:

“Hindi kamay, bibig, at mukha na kabutihan at kabanalan ang tinutukoy sa mga talatang ito, kundi anyo o itsura ng Diyos. Sa MATEO 5:8, sinabi ng Panginoon, mapalad ang may mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos.”

AKING PAG-UNAWA:

“Maliwanag na hindi larawan ng kabutihan at kabanalan ng Diyos ang makikita ng mga taong may malinis na puso kundi itsura mismo ng Diyos pagdating sa paraiso.”
“Sa EXODO 19:21, LEVITICO 16:1-2, EXODO 33:20-33, ang mga talatang ito ay nagpapahayag na mamamatay ang tao na makakakita sa Diyos.”

AKING PAG-UNAWA:

“Dito masyado nang maliwanag na hindi kabutihan at kabanalan ng Diyos ang makikita ng tao na mamamatay siya kundi larawan mismo o itsura mismo ng Diyos. Dahil hindi ka mamamatay sa larawan ng kabutihan at kabanalan ng Diyos. Kaya sigurado na tayo na may itsura ang Diyos. At ang sinasabi ng iba na larawan ng kabutihan at kabanalan ng Diyos, ay walang iba kundi ang mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Halimbawa: Ang araw, ito ay hindi itsura ng Diyos ngunit ito ay larawan ng kabutihan at kabanalan ng Diyos. Dahil ginawa Niya ito at inilagay sa tamang distansya sa mundo para ang sikat nito ay makakabuti sa atin at hindi masusunog. Ang hangin, ang tubig, ang mga halaman at punong kahoy, mga isda at mga hayop, at marami pang iba. Makikita natin na iyan lahat at larawan ng kabutihan at kabanalan ng Diyos.”

“At tayo mismo, makikita rin sa atin ang larawan ng kabutihan at kabanalan ng Diyos. Dahil ginawa Niya tayo na nasa tamang puwesto lahat ng bahagi ng ating katawan. Hindi Niya nilagay ang ating mga mata sa kili-kili natin, hindi rin Niya inilagay ang ating ilong malapt sa ating puwit. At hindi Niya inilagay ang ating mukha sa talampakan natin. Dahil kung ganito ang puwesto ng mga parte ng ating katawan ay sigurado na hindi makikitasa atin ang kabutihan at kabanalan ng Diyos. Ngunit tingnan natin ang mga sarili natin. Perfect na nakapuwesto ang lahat ng bahagi na ating katawan. Kaya makikita rin sa atin ang kabutihan at kabanalan ng Diyos.”

“Ngayon, kung larawan ng Diyos na ibig sabihin hugis o itsura ng Diyos ang pag-uusapan, wala kaya sa atin? Suriin pa natin.”

TANONG:

“Ngayon na sigurado na tayo na may itsura ang Diyos, ang tanong, ano kaya ang Kanyang larawan o itsura?”

Abangan sa susunod na kabanata…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s