Final Chapter: Ang Nabuo Kong Paniniwala sa Aking Pagsaliksik

“Para sa akin iisa lamang ang Diyos. Siya lamang ang may pinakamataas na karunungan at pinakamataas na kapangyarihan. Diyos na Espiritu, walang laman at walang buto at ang Kanyang sarili ay hindi nagiging tao kailanman…”

More Final Chapter: Ang Nabuo Kong Paniniwala sa Aking Pagsaliksik

Advertisements